OZ Veronica - klub zberatelov a pestovatelov liecivych rastlin


Go to content

Main menu:Vitajte na www-stránkach občianskeho združenia VERONICA
klub zberateľov a pestovateľov liečivých rastlínKedy sme vznikli ?

Občianske združenie “VERONICA” - klub zberateľov a pestovateľov liečivých rastlín bolo založené na úvodnom stretnutí záujemcov, ktoré sa konalo dňa 22. januára 2000 v Trenčianských Tepliciach. Stretnutia sa zúčastnilo 19 záujemcov. Keďže záujem o vznik klubu prejavilo dostatočný počet záujemcov (18) požiadali sme o oficiálnu registráciu. Registrácia prebehla úspešne a dátum 2. február 2000 je dňom oficiálneho vzniku združenia. Klub je registrovaný na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-16375.

Prečo názov Veronica ?

Názov Občianskeho združenia - Veronica bol prevzatý z názvu známej liečivej a v SR sa vyskytujúcej rastliny. Vedecký názov rastliny je
Veronica officinalis L. Isto viacerí túto významnú liečivú rastlinu - veroniku lekársku poznajú. Rodové pomenovanie rastliny sa zvyčajne odvodzuje od sv. Veroniky (vera unica = pravá, jediná), a to vzhľadom na liečivosť niektorých druhov, prípadne z prekrúteného Betonica, pretože obidva druhy si starí spisovatelia mýlili a zlučovali do jedného.
Historické použitie podľa Josefa Čižmára vyzerá nasledovne: Veronika sa má trhať po západe slnka. Upotrebuje sa proti chorobám pľúcnym a bolestiam hlavy. Odvar ženie na moč a na pot, a uzdravuje trubicu krčnú. Zaháňa tiež suchú chorobu a choleru. Na Poděbradsku užíva sa od hlavy bolenia a od žalúdku a rozráža tiež kameň v mechúri. V čase cholery pije ľud odvar veroniky namiesto vody, a kto ho pije, nezomrie. Rastlina má i v súčasnosti široké pole použitia a je typickým zástupcom rastlín vyskytujúcich sa na Slovensku. Rastie na suchších, na živiny chudobnejších stanovištiach, na lúkach, pasienkoch, listnatých i ihličnatých lesoch od nížin do subalpínskeho stupňa.

Aké sú hlavné ciele a aké činnosti klub vykonáva ?

Hlavné ciele činnosti klubu možno zhrnúť do nasledovných bodov :

 • Poslaním a zároveň najdôležitejšou úlohou klubu je pravidelné stretávanie ľudí, ktorých obľúbenou činnosťou je zber a pestovanie liečivých rastlín za účelom vzájomnej výmeny skúseností a zvyšovania vedomostnej úrovne z oblasti liečivých rastlín.
 • Podľa požiadaviek uskutočniť besedy týkajúce sa propagácie pestovania a zberu liečivých rastlín.
 • Nadviazať a udržovať kontakty s existujúcimi klubmi zaoberajúcimi sa zberom a pestovaním liečivých rastlín.
 • Podľa požiadaviek pripraviť výstavy pre propagáciu liečivých rastlín.
 • Organizovanie náučných zberov liečivých rastlín i pre nečlenov klubu.
 • Založenie, pravidelné udržiavanie a štúdium spoločného herbára liečivých rastlín a zbierky semien liečivých rastlín.
 • Evidencia odbornej a populárnej literatúry, časopisov, receptúr čajov a prípravkov z liečivých rastlín.
 • Propagácia liečivých rastlín a klubu v širokej verejnosti.
 • Zachovávanie ochrany prírody a krajiny pri zbere voľne rastúcich rastlín.
 • Nadviazanie a udržiavanie kontaktov s pestovateľmi, zberateľmi a spracovateľmi liečivých rastlín ako aj výrobcami liečivých čajov a prípravkov z liečivých rastlín.
 • Vydávanie informačného spravodajcu pre členov klubu o nových poznatkoch, knihách, stretnutiach, cenníkoch nakupovaných rastlín, akciách, výstavách a pod.
 • Poradenská činnosť pre záujemcov o pestovanie liečivých rastlín a metodické usmernenie pri určovaní voľne rastúcich rastlín určených na zber pre liečebné použitie.
 • Prezentácia klubu na medzinárodnej počítačovej sieti Internet.


Hlavná stránka | Plán práce | Dokumenty | Knižnica | Fotogaléria | Kontakt | Časopis LR | Site Map


   

Back to content | Back to main menu